Campanula Rebekkah Loge no. 19

B. Schrijvers | 2012 | Oddfellowshuis Assen

Assen, zaterdag 28 januari 2023

Wat we doen

Wie in harmonie wil leven, moet zelf stevig staan. Zonder goede basis en zonder bronnen die ons inspireren houdt geen mens zich lang staande. Daarom is het zo belangrijk om tijd te nemen voor bezinning en verdieping, voor vriendschap en reflectie. Tijd om te werken aan jezelf. Wij vinden de bronnen in de zittingen van de Rebekkahloge. De Rebekkah's ervaren de Logebijeenkomsten als een werkplaats, als een leerschool voor onze idealen. Eens per twee weken komen de leden van de loge bijeen in de "zittingen" in het logegebouw. De zittingen bestaan uit twee delen: de tempelzitting en de nazitting. Tijdens de tempelzitting ligt de nadruk op bezinning. De beslotenheid van de tempel biedt gelegenheid om in alle rust te luisteren naar de onderwerpen die aan de orde komen. Daarbij is de muzikale omlijsting van het gesproken woord van grote waarde. De tempelzitting verloopt volgens een vast patroon. Dit doen we aan de hand van symbolen en ritualen. De symbolen herinneren ons aan de taak die we op ons genomen hebben om de idealen van de Odd Fellows, Vriendschap, Liefde en Waarheid na te streven. De voorzitter kiest in haar openingswoord een onderwerp ter bezinning. Eén van de leden houdt een persoonlijke bijdrage en wel op het ethische of maatschappelijke vlak. Tot slot spreekt de ondervoorzitter haar slotwoord uit en dat is bedoeld om weer een brug te slaan naar de buitenwereld. Het tweede gedeelte noemen we de nazitting. We gaan vanuit de tempel naar een ander gedeelte van het gebouw. Daar ontmoeten we elkaar in een vriendschappelijke sfeer. Meestal praten we even bij. Daarna worden logezaken afgehandeld. Soms worden onderwerpen na de tempelzitting verder uitgediept of er is gastspreker uitgenodigd.

                              eigen tuin campanula