Campanula Rebekkah Loge no. 19

B. Schrijvers | 2012 | Oddfellowshuis Assen

Assen, zaterdag 28 januari 2023

Wie we zijn

Hartelijk welkom op de site van de Campanula Rebekkahloge no.19 in Assen. Daar heeft u nooit van gehoord? Dan willen wij daarin graag verandering brengen. Via http://drentsemarken.oddfellows.nl kunt u uitgebreid kennis nemen van de stichting en doelstellingen van de wereldwijde organisatie van de Independent Order of Odd Fellows. Hier op deze site willen wij u graag iets vertellen over onze eigen Loge, de Campanula Rebekkahloge die in 1955 in Assen is opgericht.

De kernbegrippen van de Odd Fellows zijn respect, betrokkenheid en geestelijke ruimte. In de praktijk vertaalt zich dit in werken aan jezelf en aan een betere wereld, respect voor de ander met een open oog en oor en het zoeken naar het diepere in het leven. Deze kernbegrippen worden door ons samengevat in drie woorden: vriendschap, liefde en waarheid. Het geven van vriendschap, het bewijzen van naastenliefde en het zoeken naar waarheid. Deze drie grondthema's van de Odd Fellows worden gesymboliseerd door drie aaneengesloten schakels.

                                                     Schakels-1

Wij proberen, onder andere door het houden van logezittingen, waarbij bewustwording en overdenking een belangrijke rol spelen, eigenschappen te ontwikkelen die leiden naar grotere harmonie en verdraagzaamheid. In de dagelijkse praktijk willen we onze verworvenheden uitdragen met het doel de broederschap onder de mensen te bevorderen, daar we ons mede verantwoordelijk voelen voor hetgeen er zich in onze samenleving afspeelt. Het is vanzelfsprekend dat binnen de loge in beginsel plaats is voor iedereen, ongeacht maatschappelijke positie, geloof of politieke overtuiging.