Campanula Rebekkah Loge no. 19

B. Schrijvers | 2012 | Oddfellowshuis Assen

Assen, zaterdag 28 januari 2023

Welkom Campanula Loge

Op deze site willen we u graag iets vertellen over onze eigen Loge.

zegel campanula

Wij proberen, onder andere door het houden van logezittingen, waarbij bewustwording en overdenking een belangrijke rol spelen, eigenschappen te ontwikkelen die leiden naar grotere harmonie en verdraagzaamheid.
In de dagelijkse praktijk willen we onze verworvenheden uitdragen met het doel de broederschap onder de mensen te bevorderen, daar we ons mede verantwoordelijk voelen voor hetgeen er zich in onze samenleving afspeelt.
Het is vanzelfsprekend dat binnen de loge in beginsel plaats is voor iedereen, ongeacht maatschappelijke positie, geloof of politieke overtuiging.