Campanula Rebekkah Loge no. 19

B. Schrijvers | 2012 | Oddfellowshuis Assen

Assen, dinsdag 16 augustus 2022

Doelstellingen CMA

Waar mogelijk ongeacht kleur, ras of geloof op maatschappelijk gebied hulp, bijstand en steun verlenen aan personen, verenigingen en instellingen, die om welke reden ook niet geholpen ( kunnen) worden door derden.
C.M.A. richt haar aktiveiten bij voorkeur op regio Assen/ provincie Drenthe.