Campanula Rebekkah Loge no. 19

B. Schrijvers | 2012 | Oddfellowshuis Assen

Assen, zaterdag 28 januari 2023

Maatschappij en Orde

In de beginselverklaring van de Orde staat dat de Odd Fellows zich medeverantwoordelijk voelen voor wat zich afspeelt in de samenleving op aarde.
Naast de aandacht voor de medemens van de individuele Ordeleden hebben de besturen van de Asser Loges besloten om gezamenlijk actief te zijn op maatschappelijk terrein.
Onder de noemer Commissie Maatschappelijke Aktiviteiten (C.M.A.) wordt hieraan invulling gegeven.